• Gotowe Projekty Domów
  z ponad 100 pracowni
  autorskich w Polsce.


 • Projektowanie przyłączy mediów:
  woda, kanalizacja, energia, c.o., gaz


 • Usługi geodezyjne,
  mapy do celów projektowych.

 • 1
 • 2
 • 3

ADAPTACJA PROJEKTU DOMU – co to takiego

Inwestor przy wyborze budynku ma możliwość wyboru pomiędzy projektami „gotowym” lub projektem indywidualnym. Jak się okazuje projekt „gotowy” jest tylko z nazwy gotowy. Zgodnie z przepisami aby uzyskać pozwolenie na budowę uprawniona projektant musi go zaadaptować do konkretnej działki.

Adaptacja projektu, czyli co jest do zrobienia:

Czy projekt jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub występujemy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz do panujących stref klimatycznych.

Przygotujemy do akceptacji projekt zagospodarowania działki wraz z przyłączami jeśli będzie to konieczne.

Kompletujemy w imieniu inwestora wszystkie potrzebne do adaptacji dokumenty w tym mapę do celów projektowych, wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy. W przypadku przyłączy składamy wnioski i uzgadniamy warunki przyłączeniowe dostaw mediów w tym: energii, wody, ciepła c.o. i gazu oraz odbioru ścieków. W projekcie zagospodarowania terenu wykonamy ogrodzenie, wjazd na działkę oraz miejsce na odpady komunalne. Wykonamy zestawienie powierzchni utwardzonych i terenów zielonych oraz dodatkowo zaprojektujemy zjazd/ wjazd na posesję celem uzyskania zgody na dostęp działki do drogi publicznej. Jeśli będzie wymagane pozwolenie na budowę zjazdu na działkę Inwestora, przygotujemy komplet dokumentów i złożymy do w odpowiednim Urzędzie.

Podsumowanie procesu adaptacji projektu

 1. Wybieramy projekt budynku gotowy lub indywidualny. W przypadku projektu gotowego nasze biuro może zamówić dla Państwa projekt wraz ze zgodą na zmiany. Wystarczy kliknąć w loga pracowni na naszej stronie 

 2. Kompletujemy potrzebne dokumenty dla budynku i przyłączy

 3. Zamawiamy mapę do celów projektowych u geodety

 4. Po akceptacji naszych propozycji przez Inwestora składamy 4 komplety adaptacji projektu budynku i projekt domu oraz przyłączy we właściwym urzędzie.

 5. Czekamy na „pozytywne” załatwienie sprawy.

 6. Inwestor odbiera od nas komplet dokumentów wraz z pozwoleniem na budowę.

Czas oczekiwania od przyjęcia zlecenie od inwestora do odebrania pozwolenie na budowę w Opolu trwa około trzy miesiące, w tym oczekiwanie na mapę do celów projektowych to ponad jeden miesiąc.

Projekty Domów Murator Opole